remover contacto

O seu contacto foi removido.

Obrigado.